AVL

Hvalpene er PRA fri da begge forældre er PRA fri.

Nedenstående anbefalinger fra DKK som er taget fra Pudelklubbens hjemmeside.

Som hvalpekøber er du velkommen til at spørge ind til nedenstående.

Nedenfor ses DKKs etiske anbefalinger – Pudelklubben har tilsluttet sig disse:

 1. Det påhviler enhver, der udvælger en hund til opdræt, at vurdere, om avlsdyret fysisk og mentalt er egnet til avl, herunder at tæver ikke indgår i avlen før de er fuldt udviklede.
 2. Det er opdrætterens ansvar, at der i avlen kun anvendes hunde, der kan parre sig naturligt samt føde og opfostre hvalpe på naturlig vis.
 3. En tæve bør maksimalt have 5 kuld i sin levetid – og sidste kuld inden tæven fylder 8 år. Det er dog muligt at tage kuld nr. 6 på en tæve, eller benytte en tæve på over 8 år i avl, hvis der sammen med registreringsanmeldelsen indsendes en dyrlægeattest på, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt. Det er opdrætterens ansvar, at tæven får passende pauser mellem kuldene.
  Se mere her:
  http://www.dkk.dk/side.asp?ID=1569
  Hent en attest til formålet:
  http://www.dkk.dk/side.asp?ID=2388
 4. Det er opdrætterens og hanhunde ejerens ansvar, at hunde med arvelige defekter ikke anvendes i avl. Parringer, der har givet hvalpe med alvorlige defekter, må ikke gentages.
 5. Parring mellem nært beslægtede hunde bør undgås.
 6. Det er opdrætterens og hanhunde ejerens ansvar at sikre, at avl, hvor enkelte hunde antalsmæssigt dominerer avlen inden for en race, undgås.
 7. Så længe hvalpen er i opdrætterens varetægt, skal denne sikre hvalpene en fysisk og mentalt god opvækst, herunder en god prægning.
 8. Opdrætteren skal give hvalpekøberne fyldestgørende oplysninger om forældredyrene og om racens egenskaber og behov.
 9. Både opdrætter og hanhunde ejer bør følge afkommets udvikling til voksne hunde og derudfra løbende vurdere deres avlsdyr. Gentagne og/eller markante tilsidesættelser af DKKs etiske anbefalinger vil medføre begrænsninger i en hunds avlsret – evt. nedlæggelse af avlsforbud – og/eller disciplinære sanktioner i henhold til DKKs love og stambogsføringsregler.